Жаңылыктар

Административдик жоопкерчилик

Административдик жоопкерчилик кандай учурларда каралган?

– 7 күндөн кийин убактылуу жүргөн жеринде убактылуу миграцияга катталбаганда;

– миграциялык каттоо органдарына миграциялык каттоону жүргүзүүдө маалыматтын өзгөргөндүгү жөнүндө кабарлабаганда (жашаган жерин өзгөрткөндө);

– жарактуу УЖУ/ТЖУ миграциялык каттоону узартпаганда;

– Россия Федерациясынын аймагында убактылуу башпаанек жөнүндө күбөлүк алган Россия Федерациясынын аймагында болуу мөөнөтүн узартпаганда;

– миграция жаатындагы федералдык аткаруу органынын аймактык органына ушул чет өлкөлүк жарандын Россия Федерациясында жашагандыгын тастыктагандыгы жөнүндө УЖУ/ТЖУ алган жеринде кабарлабаганда;

– Россия Федерациясынын аймагында миграциялык мыйзамдарды бузуу менен болууга укугун тастыктаган документтер жок болгон учурда;

– Россия Федерациясына кирүү жөнүндө жарыяланган максат менен Россия Федерациясынын аймагында иш жүзүндө жүргүзүлүп жаткан иш-аракеттердин дал келбестиги;

– иштөөгө патент жок болгон учурда ишке орношуу;

– Россия Федерациясынын аймагында экономикалык иш-аракеттердин айрым түрлөрүндө чет өлкөлүк жумушчулардын 0 (нөл) пайызы менен иштөө;

– Россия Федерациясына кирген күндөн тартып 30 календардык күндөн кийин чет өлкөлүк жаран жумушка патент алуу арыз бергенде;

– миграцияны каттоодо атайылап жалган маалыматтарды берүү.