Жаңылыктар

Бул сынактан ким өтөт?

Россия Федерациясынын мыйзамдарына ылайык, чет өлкөлүк жаран документтерди алуу үчүн орус тилин билгендиги, Россиянын тарыхын жана Россиянын мыйзамдарынын негиздерин билгендигин тастыктаган күбөлүк бериши керек.