Жаңылыктар

Күбөлүктү кантип алууга болот

Сынак ийгиликтүү өткөн учурда, орус тилин билүү, Россиянын тарыхын жана Россиянын мыйзамдарынын негиздерин билүү тууралуу сертификат берилет. Сертификат 5 жылга жарактуу.