Жаңылыктар

Убактылуу болуу мөөнөтү

Визалык негизде келген чет өлкөлүк жарандын убактылуу болуу мөөнөтү ага берилген визанын жарактуулук мөөнөтү менен аныкталат.