Жаңылыктар

Убактылуу болуу мөөнөтү

Россия Федерациясына виза талап кылынбаган тартипте келген учурда, чет өлкөлүк жарандын убактылуу болуу мөөнөтү 180 күндүн ар бир мезгилинде бардыгы болуп 90 күндөн ашпашы керек.