Medical services

List of insurance companies

SPAO «Ingosstrakh»

677000, Yakutsk, Kulakovskogo str., 20

8 (4112) 33‒57‒57

Mon.-fri. 09.00 – 18.00 (lunch: 13.00 – 14.00)


«AlfaStrakhovanie» Group

677000, Yakutsk, Kurashova st.,30/5

8‒800‒333‒09‒99

Mon.-fri. 09.00 – 18.00 (lunch: 13.00 – 14.00)


JSC «SMK Sakhamedstrakh»

677005, Yakutsk, Kurashova st., 44a

8‒800‒100‒14‒03

Mon.-fri. 09.00 – 14.00 (sat.-sun. weekends)